Algemene informatie

Wat u moet weten over het au pair programma in Nederland

De algemene informatie over het au pair programma op een rij

10705348_10203576836235761_71668081_n

Het au pair programma in Nederland

Het Nederlandse au pair programma is een cultureel uitwisselingsprogramma en is bedoeld om buitenlandse jongeren kennis te laten maken met de Nederlandse samenleving en cultuur. De au pair verblijft bij een gastgezin waar hij of zij, als tegenprestatie voor faciliteiten die het gastgezin biedt, zoals kost en inwoning en zakgeld, licht huishoudelijk werk verricht en/of fungeert als oppas voor de kinderen. De au-pairregeling biedt ons land vele voordelen. Buitenlandse jongeren kunnen op een relatief goedkope manier van binnenuit kennismaken met ons land en zo vormt de regeling een uitgelezen kans om de Nederlandse samenleving, cultuur en taal te promoten. Tegelijkertijd kunnen Nederlandse kinderen gevormd worden tot echte wereldburgers doordat zij al op jonge leeftijd in aanraking komen met andere talen en culturen.

Met de inwerkingtreding van de Wet modern migratiebeleid op 1 juni 2013 is het nodige veranderd in de au-pairregeling. Zo is het alleen nog mogelijk om als au pair naar Nederland te komen via een door de IND als referent erkend bemiddelingsbureau.

Wat is een au pair?

Een au pair is een persoon van niet Nederlandse nationaliteit in de leeftijd van 18 tot 31 jaar, zonder zorgplicht voor kinderen in het land van herkomst, die voor een periode van maximaal 12 maanden naar Nederland komt voor een culturele uitwisseling. In ruil voor kost en inwoning en een aantal andere emolumenten, draagt de au pair zorg voor de kinderen van het gastgezin en verricht zij/hij licht huishoudelijke werkzaamheden.

Wat is een visum?

Een visum is de officiële toestemming om een land binnen te reizen en in dat land te verblijven. Een visum wordt afgegeven door het land waar de reiziger naartoe gaat. Op deze manier kan dat land controle uitoefenen op wie het land binnenkomt.

De meeste visa bevatten voorwaarden voor het bezoek. Vaak is een visum beperkte tijd geldig, na uiterlijk die tijd moet de reiziger het land verlaten hebben. Voor alle au pairs van buiten de EU geldt dat zij een visumaanvraag moeten doen. Au pairs uit de USA, Zuid-Korea, Nieuw Zeeland, Canada, Australië, IJsland en Japan geldt dat zij op een toeristenvisum mogen in-reizen en vanuit Nederland de visumaanvraag kunnen opstarten. Een visum is maximaal 12 maanden geldig. Het verblijf kan niet verlengd worden.

Belangrijke regels van het au pair programma in Nederland

De volgende huishoudelijke en kind gerelateerde taken kunt u vragen van uw au pair omdat deze vallen onder het au pair programma:

 • Het voeden van kinderen (flesje, hapje).
 • Het naar bed brengen en uit bed halen van kinderen.
 • Het verzorgen van kinderen; verschonen, naar de wc gaan, wassen, aan- en uitkleden, tanden poetsen en haren kammen.
 • Het maken van ontbijt en lunch, het klaarmaken van broodtrommeltjes voor kinderen.
 • Het klaarmaken van spullen voor de dagopvang van kinderen.
 • Het brengen naar en halen van school / dagopvang.
 • Het organiseren van activiteiten voor kinderen, deze begeleiden en hier aan meedoen, zoals voorlezen, knutselen, zwemmen, spelen in de speeltuin, brengen naar vriendjes, etc.
 • Het doen van de afwas, afwasmachine in- en uitruimen.
 • Het bereiden van simpele maaltijden.
 • Het schoonhouden van de keuken.
 • Het doen van kleine boodschappen.
 • Het doen van de was, opvouwen, strijken en opruimen.
 • Het opruimen en schoonhouden van de kinderkamer.
 • Het opruimen en schoonhouden van de eigen kamer.
 • Het opruimen en schoonhouden van het huis in het algemeen; hieronder vallen stofzuigen, stoffen en het schoonhouden van vloeren.
 • Het opmaken van bedden en deze verschonen.
 • Het buiten zetten van vuilniszakken (op de begane grond).
 • Het uitlaten en te eten geven van huisdieren.
 • Het verzorgen van planten.

Hoewel alle bovenstaande taken binnen het au pair programma vallen, is het aan het gastgezin en de au pair om, onderling én vooraf, tot een goede taakverdeling te komen.

Wat mag u niet verwachten van een au pair?

Een au pair mag geen zorgtaken voor volwassenen en geen zwaar huishoudelijke taken verrichten. Hieronder wordt verstaan:

 • Meer dan 20 vierkante meter oppervlak dweilen
 • Ramen zemen
 • Badkamer schoonmaken (tenzij de au pair als enige daarvan gebruik maakt)
 • Toilet schoonmaken (tenzij de au pair als enige daarvan gebruik maakt)
 • Het verschonen van huisdieren
 • Taken buitenshuis (met uitzondering van het terras vegen)

Waar u zich aan committeert:

 • Als gastgezin mag u een au pair maximaal 30 uur per week, verspreid over 5 dagen en een maximum van 8 uur per dag inzetten, inzake de zorg voor de kinderen en licht huishoudelijk werk.
 • Het gastgezin is verplicht een werkschema te overleggen aan de au pair en aan Triple C au pair.
 • Het gastgezin is verplicht ten alle tijden een achterwacht te hebben voor de kinderen, voor het geval de au pair onverwachts wegvalt.
 • Het gastgezin biedt de au pair een kamer met een slot op de deur, daglicht, ramen die open kunnen, verwarming, een bed, kast, bureau, stoel en toegang tot WIFI.
 • Het gastgezin is verplicht ervoor te zorgen dat de au pair een basiszorgverzekering afsluit en zorgtoeslag aanvraagt.
 • Een au pair heeft recht op minimaal € 300,-  tot € 340,- zakgeld per maand.
 • Het gastgezin is verplicht de au pair kennis te laten maken met de Nederlandse cultuur (deelname aan onze culturele events dragen hier aan bij).
 • Het gastgezin is verplicht de au pair de gelegenheid te bieden een Nederlandse- of Engelse taalcursus te volgen. De bijdrage van het gastgezin aan de taalcursus is maximaal  € 320,- per jaar.
 • Het gastgezin is verplicht ervoor te zorgen dat de au pair telefonisch bereikbaar is.