FAQ’s (Veel gestelde vragen)

Vragen van onze klanten over het au pair programma in Nederland

Veel voorkomende vragen over de ins- en outs van het au pair programma op een rij.

IMG_0140

Heb ik per se een bureau nodig om mijn EU au pair hierheen te halen?

Ja, sinds 1 juni 2013 is het verplicht om uw au pair aanvraag in te dienen via een door de IND erkend bureau (referent). De IND heeft deze verplichting ingesteld om de positie van de au pair in Nederland te beschermen. Dit lijkt in strijd met de EU afspraken over 'vrij verkeer van goederen en diensten'. Daar valt het au pair programma echter niet onder, dit valt onder 'culturele uitwisseling'. De Arbeidsinspectie en Vreemdelingendienst kunnen komen controleren bij gastgezinnen thuis. Indien er geen betrokkenheid is van een au pair bureau, dan is er sprake van een arbeidsrelatie met de au pair, die dan onder klein huishoudelijk personeel zou vallen. Voorafgaand aan de huidige wetgeving zijn er rechtzaken geweest en hebben gastgezinnen boetes ontvangen hiervoor.

Wat is een 'agententoeslag'? Is dit noodzakelijk?

Een 'agententoeslag' is het bedrag dat een agent in land van herkomst ontvangt voor de screening van uw au pair. Sinds juni 2013 mogen au pairs die naar Nederland komen niet meer dan € 34,- betalen voor hun screening, selectie en training. De IND heeft deze regel ingesteld om te voorkomen dat au pairs hoge bedragen moeten betalen om naar Nederland te kunnen komen als au pair. Omdat een gedegen screening niet voor € 34,- kan plaatsvinden, hebben wij besloten bij gastgezinnen de 'agententoeslag' in rekening te brengen. Om gastgezinnen hiervoor te compenseren en omdat wij vinden dat ook au pairs een financiële commitment moeten aangaan, betalen au pairs zelf hun ticket.

Zijn de Au Pair Events verplicht of kan ik er voor kiezen die niet af te nemen?

De Au Pair Events zijn onderdeel van het aanbod op basis waarvan de IND ons heeft erkend. Met het opnemen van Au Pair Events in ons standaard aanbod, heeft iedere au pair de mogelijkheid met onze cultuur kennis te maken en nieuwe vrienden te leren kennen. Daarnaast voldoet u voor een deel aan de culturele uitwisseling die de IND verplicht stelt aan gastgezinnen.

De Au Pair Events vormen een laagdrempelige manier voor au pairs om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. Het staat au pairs vrij te kiezen aan welk uitje deel te nemen. Wij verzorgen op jaarbasis zo’n 5 à 6 uitjes/events. Deze uitjes worden gecommuniceerd op onze website en persoonlijk aan al onze gastgezinnen en au pairs gemaild. Indien een au pair geen gebruik maakt van een (van de) uitje(s), heeft het gastgezin geen recht op een restitutie.

Moet ik ieder jaar een intake doen?

Een intake is eenmalig indien u aansluitend, of maximaal een jaar na de intake of na uw laatste au pair, een au pair verwelkomt of vervolgopdracht geeft voor een volgende au pair.

Moet ik elke maand de kosten voor mobiele telefonie en internet betalen voor mijn au pair?

Nee, dit is niet nodig. We stellen dat het gastgezin de au pair een leen toestel tot zijn/haar beschikking stelt gedurende zijn/haar verblijf. Toegang tot Wifi hoort daar ook bij.  Verder betaalt een gastgezin in elk geval één keer voor een pre-paid telefoonkaart na aankomst. Hierna is het aan de au pair om zelf voor haar communicatiekosten te betalen. Uiteraard kunt u uw au pair hierbij tegemoet komen, maar het is niet verplicht.

Wie betaalt er voor de taalcursus?

Het gastgezin betaalt voor de taalcursus, en ook voor de reiskosten er naar toe. De taalcursus mag een Nederlandse of Engelse cursus zijn. De kosten zijn € 320,- op jaarbasis en worden door het gastgezin direct aan de taalcursus voldaan. In geen geval heeft de au pair recht op de kosten zonder deel te nemen aan de cursus. Indien de cursus is voldaan en er ontstaat een mis-match, dan zijn de kosten helaas gemaakt en kunnen niet op enige partij verhaald worden.

Wanneer jullie een au pair voor ons zoeken en wij accepteren haar, krijgen wij dan  'garantie' op haar?

Deze vraag krijgen wij vaker en het antwoord behoeft enige uitleg. Garantie op mensen kunnen wij niet geven.

Wij zorgen voor een zorgvuldige screening. Wanneer wij denken dat de au pair goed bij uw gezin zou passen, stellen wij haar aan u voor. Hierna is het aan u om met haar kennis te maken om te zien (en te voelen) of zij bij uw gezin past. Wij raden zeker meerdere Skype-gesprekken, met de au pair aan en het liefst met alle gezinsleden. Hierbij is het belangrijk zo duidelijk mogelijk over verwachtingen te zijn en vragen voor te bereiden. Hierna is het aan u beiden om elkaar te accepteren.

Het is goed om te realiseren dat een au pair geen 'onbeschreven blaadje' is. Een au pair is een jonge vrouw of man met een andere cultuur, andere taal, andere omgangsvormen, kortom iemand die u moet leren kennen en aan wie u moet wennen, dit geldt ook andersom. Het verblijf van een au pair in uw gezin zal hoe dan ook uw aandacht en tijdsinvestering vragen. Het is van te voren niet in te schatten hoe de dynamiek tussen uw gezin en uw au pair zal verlopen en het is om die reden goed om een open-mind te hebben, geïnteresseerd te zijn en te blijven praten met elkaar.

Mocht u de behoefte hebben dat er even met u meegedacht wordt over hoe om te gaan met uw nieuwe huisgenoot, dan staan wij u graag te woord met advies en tips. Dit geldt ook voor uw au pair.

Indien wij zelf een au pair hebben gevonden en de Self Match service afnemen, krijgen wij dan ‘garantie’ op de au pair?

Garantie op mensen kunnen wij niet geven. Bij de Self Match service gaan wij er van uit dat u een zorgvuldige screening heeft gedaan. Wij raden zeker meerdere Skype-gesprekken, met de au pair aan en het liefst met alle gezinsleden. Hierbij is het belangrijk zo duidelijk mogelijk over verwachtingen te zijn en vragen voor te bereiden. Hierna is het aan u beiden om elkaar te accepteren.

Het is goed om te realiseren dat een au pair geen 'onbeschreven blaadje' is. Een au pair is een jonge vrouw of man met een andere cultuur, andere taal, andere omgangsvormen, kortom iemand die u moet leren kennen en aan wie u moet wennen, dit geldt ook andersom. Het verblijf van een au pair in uw gezin zal hoe dan ook uw aandacht en tijdsinvestering vragen. Het is van te voren niet in te schatten hoe de dynamiek tussen uw gezin en uw au pair zal verlopen en het is om die reden goed om een open-mind te hebben, geïnteresseerd te zijn en te blijven praten met elkaar.

Wij assisteren u graag indien u problemen ervaart tijdens het au pair verblijf, maar niet kosteloos. Wij bieden verschillende Self Match services aan en u kunt tussentijds ook upgraden of optionele diensten afnemen indien u dat wenst.

Plaatsen jullie au pairs in heel Nederland?

Onze au pairs zitten door heel Nederland in grote steden en in kleinere gemeenten, van Ameland tot Zeeland tot Gelderland en alles daar tussen. Wij brengen au pairs altijd in contact met andere au pairs, zodat zij een netwerk kunnen opbouwen.

Mag mijn au pair met haar internationale rijbewijs hier in Nederland ook gewoon rijden?

Wanneer een au pair met rijbewijs van buiten de EU komt, is het belangrijk te weten dat zij in Nederland slechts een half jaar mag rijden op haar rijbewijs. Na een half jaar zal zij haar Nederlandse rijbewijs moeten halen, zowel schriftelijk als praktijk. Het schriftelijk examen kan in het Engels afgenomen worden. Uiteraard zijn er kosten verbonden aan de examens, die per rijschool variëren. Bijkomstigheid is dat de au pair haar eigen rijbewijs inlevert voor een Nederlands rijbewijs en na terugkeer naar eigen land, weer haar eigen rijbewijs moet halen.

Kan ik verwachten dat mijn au pair direct in Nederland kan rijden?

Het is goed te realiseren dat uw au pair in haar land waarschijnlijk te maken heeft met andere regels en een ander verkeersbeeld. Daarnaast is uw auto nieuw voor haar en heeft zij misschien nog niet eerder met kinderen in de auto gereden (brengt een andere verantwoordelijkheid met zich mee). Dit alles vergt gewenning door te doen. Sommige gezinnen kiezen er voor om hun au pair aan enkele rijlessen te laten deelnemen op hun kosten, of gaan zelf een aantal keer met hun au pair oefenen. Hoe dan ook is het reëel om aan de rijvaardigheid van uw au pair aandacht te besteden en er niet per definitie van uit te gaan dat zij direct in staat is om zelfstandig uw kinderen overal naar toe te rijden.

Hoe strikt worden de 30 uur per week gehanteerd?

De wetgeving in Nederland is hierin heel duidelijk; een au pair mag maximaal 30 uur per week, verspreid over 5 dagen per week en maximaal 8 uur per dag meehelpen in het gezin. Een au pair heeft recht op twee vrije dagen per week en 1 een aaneengesloten weekend per maand. Als erkend bureau worden wij door de IND er verantwoordelijk voor gehouden dat alle gastgezinnen zich aan de au pair wet- en regelgeving houden. Als bureau worden wij regelmatig gecontroleerd door de IND. Wij riskeren hoge boetes en zelfs verlies van ons referentschap indien wij de wet- en regelgeving niet naleven.

Waar moet mijn inkomen aan voldoen, wil ik in aanmerking komen voor een au pair?

De IND stelt het minimum bruto inkomen voor een gezin op € 2305,80 per maand, exclusief vakantiegeld voor een gezin. Voor een alleenstaande ouder geldt een bruto inkomen van € 1844,64 per maand, exclusief vakantiegeld.

Krijg ik als alleenstaande ouder ook zorgverzekeringstoeslag voor mijn au pair?

Helaas wordt een au pair als 'fiscaal partner' gezien door de Belastingdienst, wat betekent dat zij niet in aanmerking komt voor zorgtoeslag. In een gedeeld huishouden komt maar 1 partner in aanmerking voor zorgtoeslag. Inmiddels heeft de praktijk uitgewezen dat het verschillende alleenstaande ouders gelukt is om zorgtoeslag te krijgen voor hun au pair. Uiteraard zullen wij de tips van andere gezinnen delen.

Hoe toon ik aan dat mijn inkomen duurzaam is?

Uw inkomen wordt gezien als duurzaam, wanneer u een vast dienstverband heeft, of de afgelopen 1,5 jaar als zelfstandige voldoende inkomen heeft gegenereerd. Ieder half jaar wijzigen de normbedragen, voor correcte bedragen kunt u contact met ons opnemen.

Mag mijn au pair een kamer delen?

Nee, een au pair heeft recht op een eigen kamer die ze moet kunnen afsluiten. De kamer mag niet gebruikt worden als doorgang voor gezinsleden naar een andere ruimte. Er moet ten minste 1 raam zijn dat daglicht binnenlaat, er moet verwarming zijn, verlichting, een bed, kastruimte, bureau met stoel, televisie en toegang tot internet. Daarnaast moet de kamer afsluitbaar zijn en moet het voor alle inwonenden duidelijk zijn dat gedurende het verblijf de kamer de privacy van de au pair betreft.

Mag mijn au pair ergens anders wonen?

Een au pair mag in huis of op eigen terrein wonen, mits er sprake is van hetzelfde adres. Het kan dus niet zo zijn dat een au pair bij iemand anders woont en bij u thuis meehelpt. Ook niet als het gescheiden ouders betreft met co-ouderschap.

Moet mijn Self Match au pair Engels spreken?

Ja, alle au pairs moeten ten minste basaal Engels spreken. Wij vinden het belangrijk dat niet alleen u, maar ook wij als bureau met de au pair kunnen praten en haar kunnen verstaan om te weten hoe het met haar gaat. In het kader van onze zorgplicht is dit een vereiste. Daarnaast is het belangrijk voor de zelfredzaamheid van de au pair en voor het opbouwen van een netwerk; pijlers van het culturele uitwisselingsprogramma.

Heb ik per se een bureau nodig om mijn au pair uit Thailand hierheen te halen?

Ja, sinds juni 2013 is het verplicht om uw au pair aanvraag in te dienen via een door de IND erkend bureau (referent). De IND heeft deze verplichting ingesteld om de positie van de au pair in Nederland te beschermen.