Overname service

overzicht-service

Ontdek onze mogelijkheden van de au pair Overname Service

Van intake tot aankomst

Met de Overname service bent u er zeker van dat u aan alle wettelijke verplichte zaken van het au pair programma voldoet. Zo voldoet u aan alle administratieve eisen en de inkomenseis die de IND aan duurzaam inkomen stelt. Indien u nieuw bent bij Triple C volgt eerst een intake. Hierna ontvangt van ons alle benodigde documenten en informatie voor de overname. Terwijl u bezig bent met uw documenten, starten wij met uw au pair de procedure op. Wij Skypen met uw au pair om haar/hem goed te informeren over het au pair programma in Nederland, onze Triple C au pair diensten en natuurlijk om de beweegredenen van de au pair te achterhalen voor haar overstap naar uw gezin en deelname aan het au pair programma. Uiteraard regelen wij alles rondom haar visum en andere praktische zaken.

Voor aankomst ontvangen u en uw au pair een handboek met daarin handige informatie over het au pair verblijf. Zo gaat u goed geïnformeerd uw jaar tegemoet, met de zekerheid dat u op 2-4 momenten door ons gemaild wordt om u onder andere aan een aantal praktische regelzaken te herinneren. In het kader van onze zorgplicht, is het belangrijk dat u op deze mails reageert.

Van aankomst tot vertrek

De Overname service is een Basic service. Dit betekent dat wij er van uitgaan dat u eventuele moeilijkheden met uw au pair samen kunt oplossen. Uiteraard kunt u ons voor praktische vragen bellen en mailen. Mocht u toch behoefte hebben aan klankborden en advies, dan assisteren wij u uiteraard graag. U kunt dan tussentijds ‘upgraden’ naar de Plus service.

Met uw au pair nemen we 2-4 keer contact op, zij/hij wordt onderdeel van onze au pair community en krijgt onze Aupairsaround app waarmee het heel makkelijk is snel een netwerk op te bouwen. Wij organiseren 5 maal per jaar culturele events waarvoor uw au pair wordt uitgenodigd. Hiermee voldoet u als gastgezin in de basis aan het ‘culturele uitwisselingsaspect’ van het au pair programma.

Overzicht van de au pair overname service

4-6 maanden
Dossiervorming au pair en gastgezin
Skype kennismaking met de au pair voor vertrek
Regelen van de au pair verzekering (1)
Aupairsaround app
Handboek voor au pair en gastgezin
Administratie
Au pair programma
Follow up 2 momenten(2)
1 au pair event(2)
100% korting bij mis-match binnen eerste maand (3)
€ 519,- (Totaal inc. BTW)
€ 584,- (Totaal inc. BTW en intake)

6-9 maanden
Dossiervorming au pair en gastgezin
Skype kennismaking met de au pair voor vertrek
Regelen van de au pair verzekering (1)
Aupairsaround app
Handboek voor au pair en gastgezin
Administratie
Au pair programma
Follow up 3 momenten(2)
2 au pair events(2)
100% korting bij mis-match binnen eerste maand (3)
€ 645,- (Totaal inc. BTW)
€ 710,- (Totaal inc. BTW en intake)

9-12 maanden
Dossiervorming au pair en gastgezin
Skype kennismaking met de au pair voor vertrek
Regelen van de au pair verzekering (1)
Aupairsaround app
Handboek voor au pair en gastgezin
Administratie
Au pair programma
Follow up 4 momenten(2)
3 au pair events(2)
100% korting bij mis-match binnen eerste maand (3)
€ 755,- (Totaal inc. BTW)
€ 820,- (Totaal inc. BTW en intake)

(1) Dit betreft de JOHO au pair plus verzekering, niet de basiszorgverzekering.
(2) Hoe langer de au pair blijft, hoe meer follow up momenten en events.
(3) Enkel geldig voor een plaatsing met gelijke duur.

 

Bij de Overname Service hoeven geen IND leges voor het visum betaald te worden. Deze zijn reeds door het eerste gastgezin voldaan, op basis waarvan de IND afgifte van het visum heeft gegeven.

Aanvullende informatie

U dient er rekening mee te houden dat er een aantal zaken geregeld moeten worden na aankomst van uw au pair, die wij niet voor u kunnen doen en dus door u en uw au pair zelf gedaan moeten worden. Dit betreft onder andere:

 • Inschrijven van de au pair in de gemeente
 • Afhalen van het verblijfspasje (indien van toepassing)
 • Longtest bij de GGD (indien van toepassing)
 • Aanvragen van de basiszorgverzekering
 • Aanvragen van zorgtoeslag
 • Aanvragen van Digi-D code
 • Openen van een bankrekening
 • Inschrijven voor een taalcursus

Verder dient u rekening te houden met:

 • De kosten voor beide verzekeringen komen in totaal neer op ongeveer € 33,- per maand.
 • Au pairs die via de Overname service komen, hebben recht op tussen de € 300,- en € 340,- zakgeld per maand. Au pairs die oorspronkelijk via de Triple C Full service komen hebben recht op € 340,- zakgeld per maand.
 • Als gastgezin bent u wettelijk verplicht uw au pair de gelegenheid te geven tot het volgen van een Engelse of Nederlandse (taal) cursus. Uw bijdrage hieraan bedraagt op jaarbasis is € 320,-.
 • Wij adviseren u om uw au pair zelf voor haar/zijn retour ticket naar Nederland te laten betalen.