Het proces in 10 stappen

1. Telefonisch contact

Tijdens het eerste telefonische contact met ons kunt u vragen stellen gericht op uw specifieke situatie en wensen. Alvorens over te gaan tot het inplannen van een intakegesprek zullen wij een aantal zaken met u doornemen om te zien of u voldoet aan de wettelijk verplichte aspecten van het au pair programma.

2. Registreren

Inschrijven gaat via de paarse button ‘Registeren’. Hier maakt u een account aan, waardoor wij direct al uw gegevens correct in ons systeem hebben staan. Het betreft een beveiligd deel van onze website. Vanuit dit account, ‘Mijn TC’ kunt u daarna de rest van de procedure doorlopen. U kunt hier uw documenten uploaden, betalingen verrichten en zelf uw gegevens inzien en wijzigen.

3. Intake

Het intakegesprek zal via Skype plaatsvinden. U kunt een aantal momenten aangeven waarop het u goed uitkomt, waarna een gesprek wordt ingepland op een zo kort mogelijke termijn. Het intakegesprek is eenmalig en bedraagt € 65,-. Na het intakegesprek besluit u of u met ons de procedure in gang wil zetten. U doet dit door de overeenkomst ondertekend te uploaden in ‘Mijn TC’.

4. Matching

Tijdens de Matching gaan wij voor u op zoek naar een geschikte au pair wanneer u gebruik maakt van de Triple C Match Full Service. Wanneer u gebruik maakt van de Self Match Service levert u de contactgegevens van uw zelfgekozen au pair aan, zodat wij met haar/hem contact kunnen opnemen om de procedure te starten.

5. Documentatie

De documenten die noodzakelijk zijn in het kader van de administratieplicht en het visum kunt u uploaden bij ‘Mijn TC’. U treft bij ieder document uitleg en uiteraard kunt u contact met ons opnemen indien iets vragen oproept. Nadat alle documenten zijn geüpload gaat u over tot de betaling. Na betaling gaan wij de documenten controleren en indien alles voldoet, dienen we de aanvraag in bij de IND.

6. Visumprocedure

De visumprocedure is noodzakelijk voor alle niet EU onderdanen. Er zijn uitzonderingen voor landen als de USA, Canada, Australië, Nieuw Zeeland en Japan. Au pairs uit die landen kunnen op een toeristen visum inreizen, maar mogen pas werkzaamheden in het gastgezin verrichten als zij hun verblijfspasje in handen hebben. De IND rekent een bedrag van € 622,- aan leges voor de verblijfsvergunning. Als Erkend Referent van de IND bieden wij een versnelde visumprocedure. Gemiddeld kan gesteld worden dat vanaf het moment van indienen van de aanvraag (na de documentatiefase) tot aankomst 4 tot 6 weken in beslag neemt. Wij hebben inmiddels ervaring met meer dan 50 verschillende nationaliteiten.

7. Regelzaken na aankomst

U dient er rekening mee te houden dat er een aantal zaken geregeld moeten worden na aankomst van uw au pair, die door u en uw au pair zelf gedaan moeten worden. Dit betreft o.a. - het inschrijven van de au pair in de gemeente - het afhalen van het verblijfspasje bij de IND - het doen van een longtest bij de GGD (indien van toepassing) - het aanvragen van de basiszorgverzekering en zorgtoeslag - het aanvragen van de Digi-D code - het openen van een bankrekening - het inschrijven voor een taalcursus.

8. Follow up

Gedurende het verblijf van de au pair in uw gezin zullen wij 5 keer contact met u en uw au pair opnemen in het kader van onze zorgplicht. Wij zien onszelf als klankbord en voor korte vragen kunt u ook tussentijds contact met ons opnemen. Als Erkend Referent van de IND zijn wij verplicht zicht te hebben op naleving van de wet- en regelgeving. In dat kader gaan wij een samenwerking met onze gastgezinnen en au pair(s) aan die wij zeer serieus nemen. Wij verwachten van onze gastgezinnen dat veranderingen in gezinssamenstelling, woonadres, contract, werkschema van de au pair en verblijfsstatus van de au pair direct aan ons worden gemeld.

9. Au pair events

Gemiddeld 5 à 6 keer per jaar organiseren wij bijzondere au pair events. Welk pakket u ook kiest, uw au pair krijgt altijd de mogelijkheid om deel te nemen aan drie events. Uw au pair maakt zelf de keuze aan welke events hij/zij wil deelnemen. Op de pagina ‘Au Pair Events’ kunt u een indruk opdoen van deze events en vindt u welke events gepland staan.

10. Voorbereiden voor vertrek

In de laatste maanden loopt alles vaak heel soepel. Het is wel goed om u tijdig voor te bereiden op het vertrek van uw au pair. Vier maanden voor vertrek van uw au pair krijgt u van ons een reminder of u een nieuwe procedure voor het komende jaar in gang wilt zetten.  Op die manier bent u er tijdig bij om alles te regelen.